CÁC GIẢI PHÁP

EBSCO ACADEMIC SEARCH

 

Bao gồm hàng ngàn tạp chí toàn văn toàn diện nhất trên Thế Giới xoay quanh 20 chủ đề chính như: Khoa Học, Luật, Toán Học, Y Dược, Địa Lý, Sinh Học, Hoá Học, Vật Lý, Kỹ Thuật, Thiên Văn Học, Tôn Giáo, Triết Học, … 

EBSCO MEDLINE COMPLETE

Với những nguồn thông tin chọn lọc và được đánh giá kỹ càng xoay quanh chủ đề chính như: y học, điều dưỡng, nha khoa, thuốc thú y, hệ thống chăm sóc sức khỏe, khoa học tiền lâm sàng, kỹ thuật sinh học, khoa học hành vi, xây dựng chính sách y tế,..., nguồn CSDL MEDLINE Complete mang đến những thông tin quan trọng, cách nhìn mới, sự hiện đại của ngành Y thế giới.