Database

EBSCO MEDLINE COMPLETE

Với những nguồn thông tin chọn lọc và được đánh giá kỹ càng xoay quanh các chủ đề chính như: Y học, Hô Hấp, Huyết học, Gây mệ Điều dưỡng, Nha Khoa, Khoa học tiền lâm sàng, Kỹ thuật sinh học, Chính sách Y tế... CSDL MEDLINE Complete luôn cập nhật mang đến những thông tin quan trọng, cách nhìn mới, sự hiện đại của ngành Y thế giới.

EBSCO LEGAL SOURCE

CSDL “Legal Source” của EBSCO là một nguồn tài nguyên thiết yếu cho luật sư, nhà giáo dục, doanh nhân, thủ thư pháp luật, sinh viên và những người có liên quan đến pháp luật, cung cấp chỉ mục và  toàn văn của các tạp chí học thuật toàn diện nhất với hơn 20 chủ đề khác nhau trong ngành luật.

EBSCO HOSPITALITY AND TOURISM COMPLETE

Bộ CSDL “Hospitality & Tourism Complete” của EBSCO là nguồn CSDL  hàng đầu với những thông tin độc nhất và đáng tin cậy dành cho ngành dịch vụ Du Lịch- Khách sạn, bao gồm các chủ đề như Quản lý khách sạn và Thực hành quản trị, Nghệ thuật ẩm thực, Luật khách sạn, Du lịch giải trí và Du lịch công tác/kinh doanh, Phát triển và đầu tư, Nhân khẩu học và thống kê, Quản lý thực phẩm và đồ uống, ...

EBSCO APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY SOURCE

Applied Science & Technology Source cung cấp cho sinh viên và nhà nghiên cứu STEM hàng trăm tạp chí full-text bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu: trí tuệ nhân tạo, toán học ứng dụng, chất dẻo, thủy canh, khoa học máy tính, kỹ thuật hóa học, tài nguyên năng lượng và robot, ... cũng như ý nghĩa kinh doanh và xã hội của các công nghệ mới ....

Pages