Database

EBSCO CINAHL COMPLETE

CINAHL Complete là nguồn tài nguyên thiết yếu dành cho điều dưỡng viên và các chuyên gia y tế tương cận, cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng tới hàng ngàn tạp chí y tế hàng đầu, bao gồm hơn 50 chuyên ngành điều dưỡng cũng như các chủ đề: Y sinh, Quản lý dịch v ụ Y tế, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Vật lý trị liệu.

EBSCO ENGINEERING SOURCE

Engineering Source của EBSCO là nguồn CSDL lý tưởng cho sinh viên, các chuyên gia và nhà nghiên cứu trên tất cả các ngành kỹ thuật: Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật kết cấu, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật xây dựng dân dụng, ...

EBSCO DYNAMED PLUS

Là cơ sở dữ liệu thông tin, công cụ tham khảo lâm sàng từ các chứng thực y học đáng tin cậy và cập nhật nhất thế giới hiện nay, giúp các bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng nhanh chóng hơn dựa theo mức độ bằng chứng. Được xây dựng và thẩm định bởi 120 chuyên gia y tế của EBSCO, 450 chuyên gia và các nhà khoa học trên thế giới.

Pages