EBSCO APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY SOURCE

 

 

Applied Science & Technology Sourcecung cấp cho sinh viên và nhà nghiên cứu STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) hàng trăm tạp chí full-text được chỉ mục trong các CSDL đánh giá, xếp hạng tạp chí như Scopushay Web of Sciencecũng như trong các chỉ số chủ đề chính của các tạp chí khoa học và công nghệ hàng đầu.

·       823active, full-text, non-open access journals and magazines

·       642active, full-text, peer-reviewed, non-open access journals

·      414active, full-text, peer-reviewed, non-open access journals with no embargo

·      434active, full-text, non-open access journals indexed in Web of Science or Scopus

Applied Science & Technology Source cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên chính bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu: trí tuệ nhân tạo, toán học ứng dụng, chất dẻo, thủy canh, khoa học máy tính, kỹ thuật hóa học, tài nguyên năng lượng và robot, ... cũng như ý nghĩa kinh doanh và xã hội của các công nghệ mới.

 

- Hàng trăm tạp chí full-text tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ từ Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ  mang đến một viễn cảnh toàn cầu để phục vụ nghiên cứu về ngành học STEM.

 

- Chủ đề bao gồm:

·       Acoustics (Âm thanh)

·      Aeronautics (Hàng không)

·      Applied mathematics (Ứng dụng toán học)

·      Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo)

·      Chemistry (Hóa học)

·      Communication and information technology (Truyền thông và công nghệ thông tin)

·      Computer databases and software (Cơ sở dữ liệu và phần mềm máy tính)

·      Computer theory and systems (Lý thuyết và hệ thống máy tính)

·      Energy resources and research (Tài nguyên và nghiên cứu năng lượng )

·      Engineering and biomedical materials (Kỹ thuật và vật liệu y sinh)

·      Engineering disciplines (Các ngành kỹ thuật)

·      Food and food industry (Công nghiệp thực phẩm)

·      Geology (Địa chất học)

·      Machinery (Máy móc thiết bị)

·      Marine technology (Công nghệ hàng hải)

·      Metallurgy (Ngành luyện kim)

·      Mineralogy (Khoáng vật học)

·      Neural networks (Mạng lưới nơ-ron)

·      New technologies (Công nghệ mới)

·      Optical and neural computing (Điện toán quang học và nơ-ron)

·      Plastics (Chất dẻo)

·      Robotics (Rô-bốt)

·      Solid state technology (Công nghệ chất rắn)

·      Space science (Khoa học vũ trụ)

·      Textile industry and fabrics (Công nghiệp dệt may)

 

Applied Science & Technology Source được phát triển thông qua việc sáp nhập cơ sở dữ liệu chất lượng cao từ EBSCO và H.W. Wilson và bao gồm nhiều tạp chí full-text duy nhất chưa từng có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác.

 

“ Giao diện của CSDL Applied Science & Technology Source hoàn hảo với phần mềm tìm kiếm EDS, nó cung cấp kết quả tìm kiếm mạnh mẽ ngay cả trong những lĩnh vực nghiên cứu khó tìm nhất.”

                                                                                                                                    - Sarah Hébert, Trưởng phòng Dịch vụ người dùng

                        Thư viện NHTI