EBSCO CINAHL COMPLETE

 

CINAHL Complete- một nguồn tài nguyên thiết yếu dành cho điều dưỡng viên và các chuyên gia y tế tương cận, cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng tới hàng ngàn tạp chí y tế hàng đầu, các bản tài liệu chăm sóc dựa trên bằng chứng, các bài học nhanh và các module giáo dục thường xuyên. Cơ sở dữ liệu này chứa toàn văn cho nhiều tạp chí được sử dụng nhiều nhất được tìm thấy trong chỉ mục CINAHL®.

 

CINAHL Completecung cấp giao diện dễ sử dụng với các tính năng tìm kiếm cơ bản và nâng cao và các tài liệu tham khảo được trích dẫn có thể tìm kiếm. 

 

- Tiêu đề đề mục giúp người dùng tìm kiếm và truy xuất thông tin một cách hiệu quả và tuân theo cấu trúc của Medical Subject Headings (MeSH) được sử dụng bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ

 

- Người dùng có thể truy cập vào phạm vi nội dung toàn diện, bao gồm hơn 50 chuyên ngành điều dưỡng cũng như các chủ đề y tế tương cận bao gồm bệnh lý ngôn ngữ và lời nói, dinh dưỡng, vật lý trị liệu và nhiều hơn nữa. 

 

- Nội dung bao gồm:

·       Hơn 1.200tạp chí full text được lập chỉ mục trong CINAHL Databse

·       Lập chỉ mục cho hơn5.400tạp chí

·       Tài liệu tham khảo được trích dẫn có thể tìm kiếm cho hơn 1.500 tạp chí

·       Tạp chí full text có từ năm 1937

·       Hơn 6 triệuhồ sơ

·       Các thông tin liên quan đến tác giả

 


- Hệ thống thông tin CINAHL Completel được công nhận với sự khác biệt bởi American Nurses Credentialing Center’s Accreditation Programvà  International Association for Continuing Education and Training (IACET).