EBSCO DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE

 

Nha Khoa và Răng Miệng được xem là ngành Y Tế quan trọng trong việc cải tiến sức khoẻ con người. Cùng với sự phát triển của ngành Y Tế nói chung, ngành Nha Khoa và Răng Miệng Việt Nam đã có nhữung bước phát triển đột phá và ngày càng trở nên thiết thực hơn. 

 

" Dentistry & Oral Sciences Source" của EBSCO là nguồn CSDL điện tử hàng đầu dành cho các nhà nghiên cứu Nha Khoa và Răng Miệng, mang đến những nguồn thông tin quan trọng và hiện đại về ngành Nha Khoa và Răng Miệng trên Thế giới. 

 

 

- Cung cấp một bộ sưu tập lớn các tạp chí toàn văn chất lượng, nhiều tạp chí không có lệnh cấm vận ( no embargo) về nha khoa và răng miệng dành cho các trường nha khoa và các tổ chức liên quan.

 • Hơn 270 full-text journals
 • Chỉ mục và tóm tắt hơn 350 tạp chí, sách, chuyên khảo và tạp chí thương mại
 • Tài liệu tham khảo được trích dẫn có thể tìm kiếm hơn 120 tạp chí

 

- Các chủ đề được xếp hạng hàng đầu trong “ Dentistry & Oral Sciences Source”bao gồm sức khoẻ nha khoa cộng đồng, nội nha, chỉnh nha, nha chu :

 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Gây mê nha khoa
 • Sức khỏe cộng đồng
 • Nội nha
 • Nha khoa pháp y
 • Nha khoa tổng quát
 • Nha khoa lão khoa
 • Bệnh lý miệng và hàm
 • X-quang miệng và hàm
 • Phẫu thuật miệng và hàm
 • Chỉnh nha và chỉnh hình răng
 • Nha khoa nhi
 • Nha chu
 • Phục hình nha khoa

- “ Dentistry & Oral Sciences Source” là nguồn cơ sở dữ liệu duy nhất về Nha khoa và Răng miệng không có sẵn trong bất kỳ cơ sở dữ liệu EBSCO nào khác.