EBSCO eBook ITCore Collection

 

 

Công nghệ thông tin (CNTT) giữ một vai trò rất quan trọng tại các quốc gia trên thế giới, được xem là nền tảng vững chắc phục vụ cho tiến trình phát triển đất nước bền vững. Trong thời đại 4.0 như hiện nay, CNTT đã hiện hữu ở tất cả các phương diện trong cuộc sống, là cầu nối không thể tách rời trong nhịp sống toàn cầu hóa.

 

Là Bộ sưu tập eBook hàng đầu của EBSCO về ngành Công nghệ thông tin, eBook ITCore Collection chứa hơn 3.400 eBooks bao gồm các lĩnh vực chủ đề chính trong CNTT, bao gồm:

 • Content management ( Quản trị nội dung)
 • Desktop and office applications (Ứng dụng máy tính )
 • Enterprise computing ( Điện toán doanh nghiệp)
 • Graphic design and multimedia ( Thiết kế đồ hoạ và đa phương tiện)
 • Internet and web development ( Phát triển Internet và Web)
 • Programming languages ( Ngôn ngữ lập trình)
 • Telecommunications ( Viễn thông) và nhiều lĩnh vực khác.

 

- Sách điện tử ITCore Collection cung cấp các tiêu đề từ các nhà xuất bản sách hàng đầu:

 • Packt Publishing
 • Elsevier
 • Wiley
 • Course Technology PTR
 • IT Governance Ltd
 • Artech House Publishers
 • No Starch Press và nhiều nhà xuất bản khác.

 

- Các tiêu đề đáng chú ý bao gồm:

 • 50 Top IT  Project Management Challenges
 • Responsive Web Design with HTML5 and CSS3
 • The Linux Command Line: A Complete Introduction
 • Lessons in IT Transformation: Technology Expert to Business Leader
 • Google Hacking for Penetration Testers: Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy