EBSCO eBooks Education Collection

 

EBSCO eBooks Education Collection là bộ sưu tập hàng đầu hỗ trợ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên và giảng viên trong nghiên cứu giáo dục. Bộ sưu tập này bao gồm một loạt các chủ đề giáo dục từ xây dựng chương trình giảng dạy đến hành vi và động lực học của sinh viên. Các tiêu đề bao gồm từ văn bản giới thiệu cho các khoá học đại học đến các công việc phức tạp hơn cho các học giả cấp cao. 

- Với hơn 4,300 e-books, eBooks Education Collection cho phép truy cập vào rất nhiều chủ đề :

 • Early childhood-kindergarten education ( Giáo dục mầm non)
 • Education of special classes of persons ( Giáo dục các lớp học đặc bệt)
 • Educational psychology ( Tâm lý giáo dục)
 • General theory and practice of education ( Lý thuyết chung và thực hành giáo dục)
 • Higher education ( Giáo dục cấp đại học)
 • History of education (Lịch sử giáo dục)
 • Primary and secondary education ( Giáo dục tiểu học và trung học)
 • School administration and organization ( Tổ chức và quản lý trường học)
 • School management and discipline ( Kỷ luật và quản lý trường học)
 • Social aspects of education ( Các khía cạnh xã hội của giáo dục)
 • Teacher/Administration training and development (Phát triển và đào tạo giáo viên, quản trị)
 • Teaching principles and practice ( Nguyên tắc giảng dạy và thực hành) ...

- Các nhà xuất bản Đại Học và nhà xuất bản Học thuật hàng đầu bao gồm:

 • ABC-CLI
 • Corwi Press
 • Harvard University Press
 • McGraw-Hill Education
 • Sage Publications
 • The Association for Supervision & Curriculum Development
 • The National Science Teachers Association ...

- Trải nghiệm tìm kiếm thân thiện với người dùng và các công cụ quản lý dễ sử dụng

- Tất cả sách điện tử đều có sẵn với quyền truy cập không giới hạn của người dùng và các đầu sách mới được thêm thường xuyên vào bộ sưu tập mà không mất thêm chi phí.

- Các tựa bán chạy nhất gần đây bao gồm:

 • The Hungry Mind: The Origins of Curiosity in Childhood
 • Latino Access to Higher Education: Ethnic Realities and New Directions for the Twenty-first Century
 • Special Educational Needs, Inclusion and Diversity