EBSCO UNIVERSITY PRESS COLLECTION

 


University Press Collection mang đến bộ sưu tập eBook đa ngành được chọn lọc từ hơn 90 trường Đại Học nổi tiếng hàng đầu Thế Giới như: Oxford University Press, Princeton University Press, Cambridge University Press, MIT Press, Aberdeen University Press, Amsterdam University Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press,… với:

·      35,000+eBook đa ngành chất lượng.

·      Trải nghiệm tìm kiếm thân thiện với người dùng và các công cụ quản lý dễ sử dụng

·      Các tiêu đề mới được bổ sung thêm vào bộ sưu tập hàng năm mà không mất thêm chi phí. 

 

- Các chủ đề đa dạng bao gồm:

·       Social Science ( Khoa học xã hội)

·       Technology ( Công nghệ)

·       Education ( Giáo dục)

·       Literary Criticism ( Phê bình văn học)

·       Political Science ( Khoa học chính trị)

·       History ( Lịch sử)

·       Religion ( Tôn giáo)

·       Art & Humanities ( Nghệ thuật & Con người)

·       Business & Economics ( Kinh doanh & Kinh tế)

·       Music ( Âm nhạc)

·       Medical ( Y tế) và nhiều chủ đề khác

 

- Các ấn phẩm tiêu biểu:

1.   Official Stories: Politics and National Narratives in Egypt and Algeria, Stanford University Press

2.   Mad Music: Charles Ives, the Nostalgic Rebel, University Press of New England

3.   William Blake in the Desolate Market, McGill-Queen's University Press

4.   After Newspeak: Language Culture and Politics in Russia from Gorbachev to Putin, Cornell University Press

5.   White Lotus Rebels and South China Pirates, Harvard University Press