KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Thư viện quốc gia của triều Nguyễn

Là thư viện dược xây dựng dưới triều Vua Minh Mạng (1791-1841), Tàng thư lâu được đặt giữa hồ nước nhằm tạo thông thoáng, tránh mối mọt, bảo vệ các tài liệu quan trọng: văn kiện của các bộ: Lại, Hình, Lễ, Công, Học…, những hiệp ước ký kết với Pháp về đất đai, quyền cai trị tại Bắc, Trung, Nam; các tài liệu ngoại giao với triều đại Trung Quốc.Ngoài ra, trong kho còn có nhiều bản thảo sách Nho, Y, Lý, Số; các bộ quốc sử, cùng rất nhiều bản gỗ (mộc bản) in tài liệu nói trên… Trước năm 1945, chỉ tính số sổ địa bạ của Bộ Hội thời Gia Long và Minh Mạng ở đây đã lưu trữ đến 12.000 tập.