Quản trị hệ thống

D&L không chỉ tập trung vào các công việc quản trị đơn thuần mà còn tham gia cùng khách hàng trong việc tư vấn mô hình, tổ chức hoạt động, vận hành một cách tối ưu theo sát với xu hướng phát triển liên tục của Công nghệ.
Các dịch vụ quản trị hệ thống cung cấp bao gồm:
 
  •  Quản trị máy chủ: Không quan trọng bạn sử dụng nền tảng hệ điều hành nào (Windows Server, Unix, Linux, ...), không quan trọng ứng dụng của bạn chạy trên phần mềm máy chủ nào (IIS, Apache, JBoss, Tomcat...) hay phần mềm cơ sở dữ liệu nào (SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, ...), các Framework như Websphere, Liferay, SharePoint... với ngôn ngữ lập trình nào (.NET, C#, PHP, Java, Python, Ruby on Rails, ...), chúng tôi cũng hoàn toàn sẵn sàng trong việc đảm bảo máy chủ của bạn chạy ổn định, an toàn liên tục 24/24.
     
  •  Quản trị ứng dụng: Với các ứng dụng nội bộ như Web, Email, ftp, MS-Office, LibreOffice trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Ubuntu, Fedora, MacOS, Mandriva, ... cho công tác văn phòng, bạn không cần thiết phải thuê hẳn một nhân viên phụ trách riêng (IT help desk) mà hãy tìm đến với chúng tôi. Với dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trong văn phòng của bạn một cách hiệu quả và thân thiện, bạn hoàn toàn có đủ thời gian tập trung cho việc kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp hay tổ chức của mình.