DSPACE

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 

Dspace là phần mềm quản lý tài nguyên số mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay tại hơn 2600 thư viện trên Thế Giới. Dspace cung cấp khả năng quản trị tất cả các nguồn tài nguyên số (văn bản, âm thanh, hình ảnh…) đồng thời cung cấp các tính năng mềm dẻo để đáp ứng tất cả các nhu cầu của thư viện.

 

Phần mềm được phát triển ban đầu bởi HP Labs và MIT vào năm 2002. Các tính năng mới liên tục được xây dựng theo ý kiến đóng góp của các chuyên gia thư viện trên toàn thế giới, liên tục phát hành các phiên bản cập nhật và vá lỗi. Phù hợp với tất cả các mô hình thư viện đa dạng.

 
 
 
 
 
Tính năng nổi bật:
 
 • Thao tác hoàn toàn trên nền Web.
 • Hỗ trợ tất cả các định dạng tài liệu số, chỉ mục toàn văn.
 • Khung mẫu miêu tả Dublin core.
 • Hỗ trợ OAI-PMH, PAI-ORE, SWORD, Open URL, RSS.
 • Dễ dàng tuỳ biến.
 • Phân quyền truy cập: xem trực tuyến/ tải tài liệu đến từ đơn vị, bộ sưu tập, tài liệu.
 • Hỗ trợ xem tài liệu trực tuyến: Image Viewer, Document Viewer, Video/ Audio Streaming.
 • Giao diện quản trị mới giúp tiết kiệm 80% thời gian thao tác so với giao diện mặc định.
 • Sử dụng được trên mọi nền tảng thiết bị.
 • Liên tục được cập nhật.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt.