SIERRA

 

NỀN TẢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN 

 

Sierra là hệ thống phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện (Library Services Platform), thế hệ tiếp theo của hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp (Integrated library system). Phần mềm thương mại Sierra được cung cấp bởi Innovative Interfaces- một trong những nhà cung cấp giải pháp phần mềm chuyên về thư viện lớn nhất trên thế giới.

Khách hàng của Innovative Interfaces bao gồm hơn 3.000 thư viện tại hơn 50 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

 

Link: http://www.iii.com/products/sierra/

Tính năng nổi bật:

 • Là phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện (Library Service Platform) - thế hệ tiếptheo của phần mềm quản trị thư viện tích hợp (ILS)

 • Đầy đủ chức năng của một ILS

 • Sierra hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn về nghiệp vụ thư viện cũng như các chuẩn về trao đổi dữ liệu như: Z39.50, MARC21/USMARC, ISBD, AACR2, RDA, …

 • Thiết kế mở theo hướng dịch vụ (Software as a service), dễ dàng kết nối với phần mềm khác

 • Ngoài giao diện được cài trên máy tính (SDA – Sierra Desktop Application), Sierra còn cung cấp thêm giao diện web cho cán bộ thư viện

 • Hỗ trợ giao diện bootstrap cho thiết bị di động

 • Quản lý truy cập theo chức năng, nhiệm vụ và theo luồng công việc (Work follow)

 • Dễ dàng tùy biến, phát triển tính năng mới theo yêu cầu thông qua các hàm API

 • Linh hoạt trong phương án triển khai: cài đặt tại thư viện hoặc tại hệ thống Hãng Innovative (Software as a service)

 • Tích hợp quản trị nhiều loại tài nguyên khác nhau, đặc biệt là tài nguyên điện tử trực tuyến (E-resource managerment)

 • Bảo mật mạnh mẽ với nhiều mức độ khác nhau

 • Hệ thống báo cáo thống kê trong Sierra hoạt động linh hoạt và mềm dẻo