Dịch vụ IT cấp cao

Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, các ứng dụng phần mềm, phát triển phần mềm, mạng và truyền thông, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ IT cấp cao cho khách hàng bao gồm một số dịch vụ cơ bản:
 
  • Dịch vụ nâng cấp hạ tầng phần cứng, phần mềm.
  • Dịch vụ sao lưu, back up dữ liệu.
  • Dịch vụ phục hồi dữ liệu.
  • Dịch vụ phân tích và khắc phục lỗi hệ thống CNTT.