SỰ KIỆN

Hội thảo Khoa học quốc tế: “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ”

Sáng ngày 29/12/2015, tại hội trường tầng 8 nhà E - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Thông tin - Thư viện phối hợp với văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về Công nghệ mở - Bộ Khoa học và Công nghệ và Câu lạc bộ Phần mềm Tự do nguồn mở Việt Nam tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế: “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ”

 

Tập huấn Koha tại An Giang

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường Đại học An Giang, từ ngày 16 – 18/11/2015, Thư viện trường Đại học An Giang đã phối hợp với Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc và Công ty Cổ phần Tư vấn và tích hợp Công nghệ D&L tổ chức hội thảo – tập huấn “Phần mềm nguồn mở và tài nguyên giáo dục mở cho thư viện đại học và nghiên cứu”.

 

Khóa tập huấn “ Biên mục Tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục” tại Học viện Ngân hàng

Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp Công nghệ D&L giới thiệu “ Phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 5.1” tại khóa Tập huấn " Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong biên mục" do Liên chi hội thư viện đại học phía Bắc tổ chức tại Thư viện Học viện Ngân hàng.

 

Hội thảo khoa học: CNTT và Truyền thông - nền tảng của xã hội: Hiện tại và Tương lai

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L giới thiệu " Giải pháp tổng thể quản trị thư viện hiện đại" và " Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace để xây dựng một mô hình chia sẻ nguồn thông tin số giữa các Đại học ở Việt Nam" tại Hội thảo khoa học " Công nghệ thông tin và truyền thông - Nền tảng của xã hội : Hiện tại và Tương lai" do Khoa lý luận Chính trị và Khoa học cơ bản - Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.

 

Hệ thống liên hiệp các Thư viện khoa học Rome ở Ý ứng dụng Koha với sự hỗ trợ của tập đoàn Cineca

Ngày 04/12/2014, hệ thống Liên hiệp các thư viện Khoa học Rome (URBS – Unione Romana Biblioteche Scientifiche) đã triển khai ứng dụng phần mềm quản trị thư viện mã nguồn mở Koha. Cineca là đơn vị được chọn để truyển khai, cài đặt và vận hành vào bảo trì hệ thống PM Koha cho URBS.

Pages