SỰ KIỆN

Khóa tập huấn “ Biên mục Tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục” tại Học viện Ngân hàng

Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp Công nghệ D&L giới thiệu “ Phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 5.1” tại khóa Tập huấn " Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong biên mục" do Liên chi hội thư viện đại học phía Bắc tổ chức tại Thư viện Học viện Ngân hàng.

 

Hội thảo khoa học: CNTT và Truyền thông - nền tảng của xã hội: Hiện tại và Tương lai

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L giới thiệu " Giải pháp tổng thể quản trị thư viện hiện đại" và " Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace để xây dựng một mô hình chia sẻ nguồn thông tin số giữa các Đại học ở Việt Nam" tại Hội thảo khoa học " Công nghệ thông tin và truyền thông - Nền tảng của xã hội : Hiện tại và Tương lai" do Khoa lý luận Chính trị và Khoa học cơ bản - Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.

 

Hệ thống liên hiệp các Thư viện khoa học Rome ở Ý ứng dụng Koha với sự hỗ trợ của tập đoàn Cineca

Ngày 04/12/2014, hệ thống Liên hiệp các thư viện Khoa học Rome (URBS – Unione Romana Biblioteche Scientifiche) đã triển khai ứng dụng phần mềm quản trị thư viện mã nguồn mở Koha. Cineca là đơn vị được chọn để truyển khai, cài đặt và vận hành vào bảo trì hệ thống PM Koha cho URBS.

Hội thảo " Giải pháp quản trị thư viện hiện đại"

Sáng ngày 02/12/2014, Thư viện Tạ Quang Bửu đã kết hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L và công ty Samsung tổ chức hội thảo "Giải pháp quản trị thư viện hiện đại" với mong muốn đưa đến các nhìn nhận, đánh giá về các giải pháp phần mềm quản lý thư viện hiện đại trong và ngoài nước đang phổ biến trên thị trường Việt Nam hiện nay. 

 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và xây dựng dự án cung cấp dịch vụ quản lý Thư viện trường phổ thông tại Việt Nam

Sáng ngày 25/11/2014, tại Trụ sở của Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ 3 giữa Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L và Trung tâm điện toán số liệu khu vực III (VDC3) về việc hợp tác nghiên cứu và xây dựng dự án cung cấp dịch vụ quản lý thư viện trường phổ học tại Việt Nam.

 

Hội thảo “Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Đại học Việt Nam”

Ngày 24/10/2014, tại trường Đại học Vinh (TP. Vinh - Nghệ An), Khoa Thông tin - Thư viện (trường ĐHKHXH&NV), Liên Chi hội Thư viện các trường ĐH Khu vực phía Bắc kết hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào (trường ĐH Vinh) tổ chức hội thảo: “Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam”.

 

Hội thảo "Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong giáo dục và quản lý Thư viện đáp ứng yêu cầu trong đánh giá, kiểm định chất lượng và xếp hạng trường Đại học, Cao đẳng"

Ngày 12/09/2014, tại hội trường Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào – trường Đại học Vinh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L đã kết hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức buổi hội thảo "Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong giáo dục và quản lý Thư viện đáp ứng yêu cầu trong đánh giá, kiểm định chất lượng và xếp hạng trường Đại học, Cao đẳng"

 

Pages