SỰ KIỆN

Hội thảo Phần Mềm Nguồn Mở tại Đại Học Thái Nguyên

Ngày 05/04/2013 Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L phối hợp với CLB Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) và Trung tâm Học liệu - Đại Học Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Khả năng ứng dụng Phần mềm tự do nguồn mở trong nghiên cứu, khai thác và giảng dạy Đại Học”.

 

Giới thiệu giải pháp quản lý tài nguyên số Content Pro

Ngày 23/3/2012 Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN đã có buổi làm việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L giới thiệu phần mềm quản lý tài nguyên số Content Pro của Innovative Interface (nhà cung cấp giải pháp quản lý thư viện hàng đầu của Mỹ với hơn 4,500 khách hàng là các thư viện trên thế giới)  

 

Pages