CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT

Thiết bị hội thảo

Hệ thống Âm thanh hội thảo là: Hệ thống bao gồm các thiết bị âm thanh dùng cho mục đích hội thảo như Loa, Tai nghe, Micro, điện thoại, camera, hệ thống phiên dịch, hệ thống phân phối ngôn ngữ hồng ngoại .

Tổng đài IP

Với các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu xử lý rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến (cũng như gọi đi) trong công việc kinh doanh như bán hàng, làm marketing hay dịch vụ chăm sóc khách hàng thì ngoài việc kết hợp giải pháp điện thoại IP cần xây dựng một Call Center (Trung tâm dịch vụ khách hàng) mạnh mẽ và linh hoạt.