KOHA

 

HỆ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP MÃ NGUỒN MỞ
 
Koha là phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới, phát triển tại New Zealand bởi Katipo Communications Lts và đã được Việt hóa toàn bộ bởi team Koha Vietnam. 
 
Website: http://koha.vn/
 
Cho đến nay, Koha đã trở thành hệ quản trị thư viện nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 3800 thư viện áp dụng. Tính năng nổi bật :
 
  • Tính năng đầy đủ của hệ thống tích hợp thư viện
  • Đa ngôn ngữ
  • Tìm kiếm toàn văn
  • Tuân theo quy tắc chuẩn thư viện
  • Giao diện trên nền web
  • No Vendor Lock-in
  • Phù hợp với tất cả các mô hình thư viện đa dạng