DSPACE

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 
Dspace là phần mềm thư viện số mã nguồn mở dùng để quản lý các nguồn tài nguyên số nội sinh do HP và MIT Libraries phát triển vào năm 2002.
 
Hiện nay, Dspace đã được sử dụng bởi hơn 2.000 trường, cơ quan và tổ chức văn hóa và có một cộng đồng người sử dụng và phát triển lớn nhất trên thế giới. Phù hợp với tất cả các mô hình thư viện đa dạng .
 
 
Product Handout: Download here
 
Tính năng nổi bật:
 
  • Hỗ trợ tất cả các định dạng số
  • Hỗ trợ OAI-PMH v2.0,  METS, SWORD, Open Search
  • Phân quyền truy cập, xem, tải đến từng tài liệu, bộ sưu tập
  • Tính năng xem trực tuyến: Image Viewer, Document Viewer, Video/ Audio Streaming
  • Hỗ trợ giao diện bootstrap cho thiết bị di động
  • Quản trị đơn giản, bảo mật mạnh mẽ
  • Dễ dàng tùy biến
  • Liên tịc được cập nhật
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt