DRUPAL

            

CỔNG THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

Là một nền tảng quản lý nội dung mã nguồn mở powering hàng triệu website và ứng dụng. Cổng thông tin thư viện Drupal được phát triển, sử dụng và hỗ trợ bởi một cộng đồng đa dạng và năng động nhất thế giới.
 
Phát triển từ năm 2001, cho đến nay Drupal đã và đang được sử dụng bởi hơn triệu người trên hơn 200 nước trên thế giới.
 
 
Tính năng nổi bật:
  • Themes customization
  • Core Modules functional extension
  • Multipal languagues
  • Database abstraction
  • Embracing Window developers
  • Continual improvements on Accessibility
  • Modular and cấu hình cao ; có thể chọn system components phù hợp với nhu cầu sử dụng