Tuyển dụng

Tuyển dụng kỹ sư

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (D&L), được thành lập tháng 12/2009 (http://dlcorp.com.vn/) với định hướng chính là cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp CNTT, hạ tầng CNTT, Công nghệ phần mềm… Các giải pháp và sản phẩm của D&L bao gồm giải pháp Thư viện thông minh L’ima, nhà thông minh PAM HOME, g