Hệ thống quản lý truy cập OPENATHENS

Giới thiệu

OpenAthens là giải pháp để xác thực và quản lý người dùng (hay còn gọi là hệ thống quản lý truy cập – Access Management System) được cung cấp bởi JISC, một công ty dịch vụ công nghệ thông tin phi lợi nhuận của Anh.

OpenAthens được phát triển để giúp các đơn vị quản lý người dùng, phân quyền truy cập đồng thời ngăn chặn các truy cập trái phép từ người dùng bên ngoài, đảm bảo tính an toàn cho hệ thống khi truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử.

OpenAthens hiện tại đã được triển khai và sử dụng bởi hơn 2.600 tổ chức trên 50 quốc gia khắp thế giới.

Tính năng nổi bật

One username and password

Chỉ cần một tài khoản và một lần đăng nhập duy nhất, bạn đọc có thể truy cập vào tất cả các nguồn cơ sở dữ liệu, các ứng dụng mà thư viện đang sử dụng.

Access rights and permissions

OpenAthens cung cấp khả năng quản lý linh hoạt để quản lý quyền truy cập cho từng người dùng hoặc từng nhóm người dùng. Dựa trên yêu cầu bản quyền và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị, OpenAthens có thể được xây dựng theo mô hình trung tâm – chi nhánh, trong đó mỗi chi nhánh có thể đóng vai trò là các khoa/viện hay là tập hợp nhóm đối tượng (ví dụ: nhóm sinh viên). OpenAthens cũng cho phép phân quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên theo từng nhóm đối tượng.

User Management

Với OpenAthens, cán bộ quản trị có thể dễ dàng tạo/chỉnh sửa/xóa bạn đọc đơn lẻ hoặc theo lô, thiết lập ngày hết hạn, gửi mã kích hoạt cho tài khoản, di chuyển người dùng giữa các nhóm hoặc tự động gán quyền cho người dùng dựa trên các quy tắc thiết lập trước.

Integration

OpenAthens có khả năng kết nối tới các hệ thống quản lý người dùng của trường thông qua LDAP, Microsoft Active Directory, SAML hoặc qua các hàm API để xác thực người dùng. Thay vì tạo nhiều tài khoản khác nhau, giờ đây người sử dụng chỉ cần dùng 01 tài khoản cho tất cả các hệ thống. OpenAthens cũng có khả năng kết nối tới hệ thống email của trường để xác thực.

Statistics and data

Hệ thống báo cáo thống kê hoàn chỉnh cho phép thống kê được số lần truy cập của từng người dùng/nhóm người dùng vào các nguồn cơ sở dữ liệu, giúp cán bộ quản lý xác định được tần suất truy cập và các đối tượng truy cập từ đó đưa ra các quyết định mua sắm cho năm tiếp theo. Hệ thống cũng cho phép thống kê tài khoản người sử dụng như: danh sách các tài khoản sắp hết hạn, thống kê tài khoản theo nhóm,…

Seamless off-site and on-site access

Giải pháp OpenAthens xóa nhòa ranh giới giữa truy cập trong và ngoài khuôn viên trường. Chỉ với một tài khoản, bạn đọc có thể truy cập vào tất cả các nguồn cơ sở dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Easy integration with IT

OpenAthens được thiết kế để giúp các cán bộ quản trị, bao gồm cả cán bộ quản lý thư viện có thể dễ dàng cấu hình, quản lý người dùng và truy cập vào các nguồn cơ sở dữ liệu.

 

Sự khác biệt giữa OpenAthens với giải pháp IP Proxy thông thường

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai cài đặt và phí thường niên hệ thống quản lý truy cập OpenAthens.

Tags: OpenAthens, thư viện