Thư viện

Với kinh nghiệm phát triển và triển khai các giải pháp thư viện từ ngày đầu thành lập. DLCorp hiện nay cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực thư viện cho các thư viện truyền thống cũng như các sản phẩm đột phá và sáng tạo cho các thư viện thông minh. Giải pháp thư viện do chúng tôi cung cấp từ các thiết bị và cảm biến thông minh IoT, thiết bị RFID đến các phần mềm quản lý thư viện truyền thống, phần mềm quản lý thư viện số, cơ sở dữ liệu trực tuyến và đặc biệt là bộ giải pháp thư viện thông minh l’ima do công ty chủ động nghiên cứu và phát triển.

L’ima  là tên thủ đô của Peru, cũng là nơi có một trong những cơ sở đào tạo đại học lâu đời nhất – The National University of San Marcos – được thành lập vào năm 1551. L’ima là từ viết tắt của L’imaginaire – có ý nghĩa là vùng tưởng tượng trong tiếng Pháp. Như cái tên L’ima được đặt cho giải pháp thư viện thông minh, chúng tôi kết hợp giữa quá khứ là hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế trong hoạt động thư viện cũng như với những công nghệ mới, khả năng sáng tạo và đưa ra những chức năng cần thiết cho thư viện trong tương lai gần để xây dựng một sản phẩm thư viện thông minh toàn diện đầu tiền tại Việt Nam và Đông Nam Á. Mục tiêu của sản phẩm L’ima là “Gìn giữ giá trị cốt lỗi của thư viện đồng thời đem lại trải nghiệm đầy hứng khởi cho bạn đọc”.

Với kinh nghiệm phát triển và triển khai các giải pháp thư viện từ ngày đầu thành lập. DLCorp hiện nay cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực thư viện cho các thư viện truyền thống cũng như các sản phẩm đột phá và sáng tạo cho các thư viện thông minh. Giải pháp thư viện do chúng tôi cung cấp từ các thiết bị và cảm biến thông minh IoT, thiết bị RFID đến các phần mềm quản lý thư viện truyền thống, phần mềm quản lý thư viện số, cơ sở dữ liệu trực tuyến và đặc biệt là bộ giải pháp thư viện thông minh l’ima do công ty chủ động nghiên cứu và phát triển.

các giải pháp thư viện

Để quản lý tốt và phát triển thư viện không thẻ thiếu thiết bị và công nghệ. Ứng dụng CNTT cùng với trang thiết bị hiện đại giúp con người quản lý, khai thác và phát triển hiệu quả vốn tư liệu của thư viện.

Ngay từ ngày đầu thành lập DLCorp đã tập trung phát triển trong lĩnh vực giải pháp về thư viện, chúng tôi tự hào cung cấp và tư vấn giải pháp tối ưu nhất.

SIERRA

EBSCO

KOHA

DSPACE

DRUPAL

OPENATHENS

L’IMA DRM

RFID