DLCorp Product Catalog – Danh mục sản phẩm

Thành lập năm 2009 đến nay DLCorp đã đạt được những thành tựu nhất định của mình với nhiều giải pháp tiêu biểu như Hệ sinh thái quan trắc môi trường không khí PAM Air, giải pháp thư viện thông minh l’ima, giải pháp nhà thông minh chăm sóc môi trường sức khỏe gia đình PAM Home.

DLCorp hiện nay tập trung vào việc phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo 3 nhóm giải pháp mục tiêu là Giải pháp Thư viện, Giải pháp Thông minh, Giải pháp Phần mềm & Dịch vụ.

Thông qua tài liệu về danh mục sản phẩm dưới đây, chúng tôi mong rằng quý khách hàng cùng quý đối tác có thể hiểu hơn về các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi DLCorp.

 

Tags: D&L, Tạp chí