INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance) – Khách hàng đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á

Dự án được triển khai trong năm 2016, đây là khách hàng đầu tiên của DLCORP tại thị trường Đông Nam Á sử dụng giải pháp phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace. Ngoài việc triển khai các tính năng có sẵn do công ty phát triển, DLCORP còn tùy biến thêm một loạt tính năng theo yêu cầu của khách hàng:

  • Giao diện DSpace của khách hàng
  • Chức năng Author Profile
  • Chức năng Topic
  • Chức năng Statistics