Khóa tập huấn “ Biên mục Tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục” tại Học viện Ngân hàng

Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp Công nghệ D&L giới thiệu “ Phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 5.1” tại khóa Tập huấn ” Biên mục tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong biên mục” do Liên chi hội thư viện đại học phía Bắc tổ chức tại Thư viện Học viện Ngân hàng.

Từ ngày 27 đến ngày 29/5/2015, Liên hiệp Chi Hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân hàng tổ chức Khóa tập huấn “ Biên mục Tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục” tại Học viện Ngân hàng. Lớp tập huấn có sự tham gia của 124 học viên đến từ 47 thư viện các trường đại học và học viện Khu vực Phía Bắc.  Đến tham dự Lễ khai mạc Lớp tập huấn, về phía Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc có TS. Nguyễn Huy Chương- Chủ tịch Liên Chi hội. Về phía Học viện Ngân hàng có Bà Đỗ Thị Kim Hảo – NGƯT. PGS.TS. Phó Giám đốc HV, bà Nguyễn Thị Ngọc- Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện. Về phía đại biểu khách mời có Ông Phạm Thế Khang- Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, TS. Đỗ Văn Hùng- Chủ nhiệm Khoa Thông tin Thư viện- Trường ĐHKHXH&NV.  Biên mục Tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong biên mục là chủ đề đang rất được quan tâm trong ngành Thư viện hiện nay, khi mà công tác xây dựng Bộ sưu tâp số đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của bất cứ Thư viện hiện đại nào. Với sự hướng dẫn và trợ giúp của Giảng viên Hoàng Yến- Trưởng phòng Biên mục- Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN, các vấn đề về Biên mục Tài liệu số và kiểm soát tính nhất quán trong biên mục đã được đề cập và giải quyết triệt để thông qua trao đổi và thực hành. Về nội dung Biên mục tài liệu số, giảng viên tập trung Giới thiệu khái quát về khổ mẫu siêu dữ liệu Dublin Core và các quy tắc biên mục tài liệu số, quy trình số hóa và biên mục tài liệu số hóa. Nội dung Kiểm soát tính nhất quán trong công tác biên mục đề cập đến mục đích, ý nghĩa của việc kiếm soát tính nhất quán, phương pháp mô tả và lập tiêu đề chuẩn dùng cho tên cá nhân theo AACR2 , Khổ mẫu kiểm soát tính nhất quán dữ liệu trong MARC 2 và phương pháp tạo biểu ghi tiêu đề chuẩn, tạo liên kết giữa biểu ghi thư mục và biểu ghi tiêu đề chuẩn cho tên cá nhân.  Trong ba ngày tập huấn, các học viên đã thu được nhiều kiến thức bổ ích áp dụng cho công tác biên mục tài liệu số và các phương pháp để kiểm soát tính nhất quán đối với các biểu ghi biên mục. Nội dung tập huấn được đánh giá là thiết thực và phù hợp với nhu cầu tổ chức dữ liệu số hóa của nhiều đơn vị hiện nay. Dưới đây là một số hình ảnh của lớp Tập huấn 

Bài và ảnh: Quỳnh Nhung