Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và xây dựng dự án cung cấp dịch vụ quản lý Thư viện trường phổ thông tại Việt Nam

Sáng ngày 25/11/2014, tại Trụ sở của Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ 3 giữa Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L và Trung tâm điện toán số liệu khu vực III (VDC3) về việc hợp tác nghiên cứu và xây dựng dự án cung cấp dịch vụ quản lý thư viện trường phổ học tại Việt Nam.

Thông qua biên bản ghi nhớ này, 3 bên đã nhất trí phối hợp, đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề nghiên cứu giải pháp và khả năng cung cấp dịch vụ quản lý thư viện cho khối các trường đại học tại Việt Nam dựa trên các lợi thế của mỗi bên. 

Mục tiêu của sự hợp tác này là nhằm đứa đến cho hệ thống thư viện trường học các dịch vụ quản trị thư viện hiện đại và phù hợp với điều kiện nhân lực tài chính. Các dịch vụ này sẽ góp phần tăng cường công tác sử dụng, khai thác và quản lý thư viện, một thành phần không thể thiếu trong quá trinh phát triển và đổi mới hệ thống giáo dục ở nước ta.

Đại diện các đơn vị trong lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (từ trái qua phải)Ông Hoàng Dũng – Giám đốc công ty D&L Bà Phan Thị Thu Nga – Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà NẵngÔng Lê Văn Sự – Giám đốc Trung tâm điện toán và truyền số liệu Khu vực 3 (VDC3)