Phần mềm tìm kiếm tập trung mã nguồn mở VUFIND

Giới thiệu

Vufind là phần mềm tìm kiếm tập trung mã nguồn mở, phát triển ban đầu bởi trường đại học Villanova năm 2010. Vufind thay thế giao diện OPAC cổ điển và cho phép bạn đọc tìm kiếm trên một giao diện duy nhất các dạng tài nguyên khác nhau của thư viện như tài nguyên truyền thống, tài nguyên số,…

Tại Việt Nam, Vufind được Việt hoá, phát triển tuỳ biến và hỗ trợ bởi công ty DLCorp.

Tính năng nổi bật

  • Tìm kiếm đa dạng nguồn tài nguyên Thư viện.
  • Tự động lọc kết quả tìm kiếm (faceted results).

Kết quả tìm kiếm và bộ lọc trên Vufind

  • Cung cấp trạng thái tài liệu theo thời gian thực.
  • Gợi ý tài nguyên có liên quan.

Gợi ý các tài liệu có liên quan

 

  • Có khả năng liên kết tới các phần mềm thư viện như: phần phềm quản trị thư viện tích hợp, phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện, phần mềm quản lý tài nguyên số,…
  • Lưu danh sách tài liệu ưa thích.
  • Bình luận cho tài liệu.
  • Trích xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau: XML, RDF, Bibtex, Endnote,…
  • Hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt.

Xuất dữ liệu với nhiều định dạng khác nhau

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai, tùy biến giao diện, tùy biến các phân hệ chức năng và bảo trì phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind.

Tags: Mã nguồn mở, thư viện, Vufind