DLCorp-Clarivate: sang thăm và làm việc với Thư viện Quốc Gia Việt Nam và Vụ Thư viện

Ngày 9/4/2024, DLCorp đã cùng các đại diện đến từ Clarivate – tập đoàn toàn cầu lớn nhất thế giới cung cấp các sản phẩm về thông tin và phần mềm thư viện gồm: ProQuest, Web of Science, Endnote, Sierra, Polaris vv.vv sang thăm và trao đổi với Thư viện Quốc Gia Việt Nam và Vụ Thư viện.
Cuộc gặp gỡ là cơ hội để các chuyên gia từ Clarivate chia sẻ các phương pháp tiên tiến và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thư viện và thông tin với Thư viện Quốc Gia và Vụ Thư viện.
Đ
Đoàn vinh dự được sang thăm và trực tiếp trao đổi với Bà Kiều Thúy NgaVụ trưởng Vụ Thư viện
Clarivate chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với các Thư viện Quốc gia trên thế giới và trao đổi về hiện trạng của Thư viện Quốc gia Việt Nam với Ban lãnh đạo
Đoàn thăm quan và trải nghiệm các dịch vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Phiên bản “OPAC” đời đầu được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
Các đại diện của Clarivate chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện của DLCorp sau buổi làm việc vô cùng hiệu quả với các đơn vị