DLCorp tham gia Hội thảo về Công nghệ mới nổi và quản lý thư viện số

Nhằm khai thác ứng dụng các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và cập nhật kiến thức và kỹ năng số hóa các bộ sưu tập di sản văn hóa, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ môn Quản trị Thông tin Thư viện và Trung tâm Học liệu (Trường Đại học Cần Thơ) đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn với chủ đề “Các công nghệ mới nổi và quản lý thư viện số” từ ngày 07 đến 09/03/2024.
Hội thảo được 02 diễn giả nổi tiếng là TS Win Shih – Giám đốc Hệ thống thư viện tích hợp – Trường Đại học Nam California (Mỹ) và đồng nghiệp là ThS Kun Lin thuyết trình với sự tài trợ từ Giải thưởng Karl Lo (Karl Lo Award) của Liên hiệp Thư viện Nghiên cứu vành đai Thái Bình Dương. Đối tượng tham dự hội thảo là cán bộ làm công tác thư viện ở trường đại học/cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cán bộ thư viện của Liên hiệp Thư viện các trường đại học phía Nam, cán bộ giảng dạy và sinh viên ngành thông tin – thư viện Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề chính: khám phá tương lai – ứng dụng các công nghệ mới nổi vào thư viện; số hóa các bộ sưu tập di sản văn hóa và quản lý thư viện số; phát triển chương trình đào tạo kỹ năng thông tin trực tuyến; các ứng dụng web dành cho các chuyên gia thông tin thư viện…
Nội dung hội thảo tập trung vào hai vấn đề chính: Khám phá tương lai: Ứng dụng các công nghệ mới nổi vào thư viện và Số hóa các bộ sưu tập di sản văn hóa và quản lý thư viện số.
DLCORP đã có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ về việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ vào quản lý thư viện số. Đây cũng là dịp giúp các cán bộ cập nhật kiến thức, tiếp cận các công nghệ mới được sử dụng trong hoạt động thư viện.
(Nguồn tham khảo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ)
https://vjst.vn/vn/tin-tuc/9099/cac-cong-nghe-moi-noi-va-quan-ly-thu-vien-so.aspx