Chip RFID

FE Technologies cung cấp nhiều loại chip RFID (RFID Tags) được thiết kế phù hợp với mọi loại tài liệu của thư viện. Đối với hầu hết các tài liệu, chip tiêu chuẩn của FE Technologies cung cấp hiệu suất tốt nhất để bảo vệ tài liệu và đọc thông tin dễ dàng. Chip RFID có nhiều kích thước phù hợp cho từng sản phẩm,có khả năng đọc tối ưu trên tất cả các ứng dụng và lý tưởng để sử dụng với sách, tạp chí và hộp DVD.

Trạm lập trình/lưu thông tăng cường trạm làm việc lưu thông cho phép thủ thư ghi mượn, ghi trả và mã hóa chức năng thông qua công nghệ RFID. Các tính năng bao gồm:

  • Kích thước bộ nhớ của chip RFID lên tới 1024 bit theo tiêu chuẩn ISO 28560 mang lại hiệu suất cao, tỷ lệ lỗi thấp và dễ dàng đọc thông tin.
  • Tất cả Ăng-ten cuốn cong liền mạch và sử dụng chip SLIX phát triển từ dòng chip NXP và có khả năng chống xung đột.
  • Đặc biệt, để sử dụng trên các tài liệu đĩa như DVD, FE Technologies cung cấp các chip “donut” lớn (rộng 120mm). Các chip này có khả năng đọc tốt và rất hữu ích để gắn chip tập hợp các tài liệu trong một đĩa.
  • Cũng để sử dụng trên đĩa là các chip “bullseye” nhỏ (rộng 40mm). Gắn chip trên đĩa cũng như trên bìa DVD sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý theo bộ. Việc gắn chip các tài liệu dưới dạng bộ tài liệu rất hữu ích khi một tài liệu thư viện có nhiều phần và muốn đảm bảo rằng tất cả các phần đều có mặt khi một tài liệu được xử lý.
Tags: RFID, thư viện