Trạm lập trình/lưu thông

 

Trạm lập trình/lưu thông (Circulation Assistant) của FE Technologies chuyển đổi thiết bị đầu cuối thư viện hiện có thành thiết bị đầu cuối hỗ trợ RFID cho các chức năng lưu thông bằng việc sử dụng phần mềm và bàn đọc RFID.

Bàn đọc RFID được sử dụng như một thiết bị đọc và kết nối trực tiếp với LMS.

Trạm lập trình/lưu thông tăng cường tác vụ lưu thông cho phép thủ thư ghi mượn, ghi trả và mã hóa chức năng thông qua công nghệ RFID. Các tính năng bao gồm:

  • Tự động đồng bộ hóa – Tính năng đồng bộ hóa của Trạm lập trình/lưu thông được thực hiện thông qua phần mềm đã được cấp bằng sáng chế giúp xác định xem màn hình LMS có đang gặp sự cố hay không và tự động chuyển đổi cho phù hợp – điều này có nghĩa là trạng thái bảo mật luôn được thiết lập chính xác làm cho Trạm lập trình/lưu thông của FE Technologies trở thành sản phẩm chính xác nhất trên thị trường.
  • Giám sát thông báo và ngoại lệ – Trạm lập trình/lưu thông giám sát tất cả các màn hình thông báo để cảnh báo người vận hành khi có ngoại lệ (ví dụ: tài liệu đang đặt mượn hoặc cần huỷ bỏ, vv). Khi màn hình thông báo xuất hiện, Trạm lập trình/lưu thông sẽ đợi cho đến khi thủ thư xử lý các vấn đề liên quan trước khi điền thông tin cho tài liệu tiếp theo. Đây là tính năng độc quyền của FE Technologies đã được cấp bằng sáng chế.
  • Xử lý nhiều tài liệu – xử lý tới 5 tài liệu cùng một lúc
  • Tích hợp trực tiếp LMS thông qua công cụ sẵn có trên nền tảng web (tùy thuộc vào LMS)
  • Mã hóa và chuyển đổi thẻ RFID – bạn có thể sử dụng Trạm lập trình/lưu thông để ghi dữ liệu vào RFID mới hoặc chuyển đổi chuẩn dữ liệu trên thẻ RFID cũ.
Tags: RFID, thư viện