Cổng thông tin điện tử DRUPAL

Giới thiệu

Drupal là nền tảng quản trị nội dung mã nguồn mở đang được áp dụng cho hàng triệu website và ứng dụng. Drupal cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh cách trình bày, tự động hóa các tác vụ điều hành và quản lý hệ thống. Drupal có cấu trúc lập trình rất tinh vi, dựa trên đó, hầu hết các tác vụ phức tạp có thể được giải quyết mà không cần phải tùy biến thêm mã nguồn hoặc tùy biến rất hạn chế.

Với hơn 30.000 modules và 2.000 giao diện sẵn có, Drupal có thể được sử dụng để xây dựng bất cứ ứng dụng nào từ Blog cá nhân đến website doanh nghiệp hoặc cổng thông tin thư viện.

Drupal có hệ thống các doanh nghiệp, cá nhân phát triển và hỗ trợ trên khắp thế giới, trong đó có Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L.

Giao diện cổng thông tin thư viện được xây dựng trên Drupal

Tính năng nổi bật

  • Kết hợp của khung quản trị tài nguyên (CMF) và hệ thống quản trị tài nguyên (CMS).
  • Linh hoạt và kết hợp nhiều dạng website.
  • Dễ dàng tạo, hiển thị, sắp xếp nhiều dạng nội dung khác nhau.
  • Hỗ trợ xử lý luồng công việc phức tạp.
  • Phân quyền quản trị và sử dụng linh hoạt.
  • Kho tính năng, giao diện, hiển thị đa dạng và dễ dàng tùy biến.
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt.

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai, tùy biến giao diện, tùy biến các phân hệ chức năng và bảo trì phần mềm Cổng thông tin thư viện Drupal.

Tags: Drupal, thư viện