Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (UNETI): Triển khai Hệ thống phần mềm thư viện thông minh L’ima

Thư viện Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (UNETI) hiện là một trong những công trình trọng điểm của nhà trường. Trong những năm qua, được sự quan tâm và đầu tư từ phía nhà trường, Trung tâm Thư viện đã và đang từng bước phát triển, bắt kịp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng thêm nhiều công nghệ, thiết bị mới, hiện đại trong hoạt động quản lý, phục vụ bạn đọc.

DLCorp hân hạnh được đồng hành và hỗ trợ Thư viện UNETI trong việc triển khai và sử dụng Hệ thống phần mềm thư viện thông minh L’ima. Hệ thống đã chính thức được khai thác, sử dụng từ ngày 25/03/2024 với tên miền https://lib.uneti.edu.vn/

Quá trình triển khai không thể không nhắc đến sự nỗ lực, nhiệt thành của các cán bộ Thư viện UNETI đã luôn sẵn sàng phối hợp với các cán bộ triển khai của DLCORP để hoàn thiện các hạng mục đúng hạn.

 Các cán bộ Thư viện UNETI cùng DLCORP thảo luận xây dựng giao diện phần mềm

Hình ảnh trong quá trình triển khai hệ thống phần mềm thư viện

Các cán bộ Thư viện tham gia đào tạo và tìm hiểu cách vận hành phần mềm

Các thông tin về Thư viện UNETI

1. Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam https://giaoduc.net.vn/thu-vien-uneti-van-hanh-theo-mo…

2. Ứng dung Thư viện thông minh UNETI https://apps.apple.com/vn/app/uneti-library/id6473888795?l=vi