Trường Đại học Thương mại (TMU)

Trường Đại học Thương mại xếp hạng 8 trong top 50 đại học của Việt Nam, đồng thời lọt top 5 trường đại học miền Bắc và top 5 trường có chất lượng người học tốt nhất theo bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2024 (VNUR-2024).

DLCorp đã cung cấp giải pháp phần mềm tổng thể cho Dự án ” Xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại Trường Đại học Thương mại”, bao gồm :

  • Phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện Sierra
  • Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace
  • Giải pháp bảo vệ bản quyền số L’ima DRM
  • Cổng thông tin thư viện L’ima

Với việc triển khai giải pháp phần mềm tổng thể này, Trường Đại học Thương mại không chỉ cung cấp một môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại và tiện ích mà còn thể hiện cam kết của mình trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ cho cộng đồng học thuật