DLCorp đồng hành tổ chức Hội thảo “Xây dựng kho tri thức ngành Nông nghiệp”

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số và Công ty CP Tư vấn và tích hợp công nghệ D&L tổ chức hội thảo mạng lưới thư viện ngành với chủ đề “Xây dựng kho tri thức ngành Nông nghiệp” với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị thuộc mạng lưới thư viện các viện, trường thuộc Bộ NN-PTNT.
Chuyển đổi số hệ thống thư viện ngành nông nghiệp hiện đang là một vấn đề rất được các đơn vị quan tâm với mục tiêu tri thức hóa nông dân, phát triển kho tri thức ngành. Tham dự hội thảo có TS Nguyễn Huy chương Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số (IDK); Ông Hoàng Dũng – Phó việt trưởng Viện IDK, Tổng Giám đốc công ty DLCorp và các đại biểu từ các đơn vị đào tạo thuộc Bộ.
Ông Nguyễn Huy Chương, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số phát biểu tại hội thảo
Ông Hoàng Dũng – Phó việt trưởng Viện IDK, Tổng Giám đốc công ty DLCorp “Chia sẻ cách tiếp cận và định hướng xây dựng và phát triển kho tri thức ngành
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận của các đơn vị chia sẻ về thực trạng cũng như kinh nghiệm về việc tổ chức và xây dựng kho tri thức số tại đơn vị của mình như: “Xây dựng và phát triển kho tri thức khoa học công nghệ ngành tại Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Dự thảo đề án “Chuyển đổi số hệ thống thư viện ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu tri thức hóa nông dân”, “Chia sẻ cách tiếp cận và định hướng xây dựng và phát triển kho tri thức ngành nông nghiệp” của Viện Nghiên cứu Tri thức và Phát triển tri thức số, “Phát triển thư viện số trường Đại học Lâm nghiệp”, “Mô hình xây dựng, kết nối và khai thác sử dung kho tri thức số ngành Nông nghiệp” của Thư viện Đại học Nha Trang,
Để xem tài liệu hội thảo, vui lòng truy cập tại đây