NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KIỂM THỬ/ PHẦN MỀM (SỐ LƯỢNG: 03) THÁNG 10/2020

Số lượng: 03

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

– Có tư duy logic và khả năng phân tích

– Chăm chỉ và ham học hỏi

Miêu tả công việc:

– Xây dựng và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ

– Thiết kế thao tác, giao diện người dùng cho ứng dụng di động

– Viết tài liệu miêu tả kỹ thuật

– Phối hợp với khách hàng và đội ngũ lập trình

– Kiểm thử ứng dụng

Ứng viên quan tâm gửi CV giới thiệu về bản thân vào địa chỉ email: tuyendung@dlcorp.com.vn hoặc liên hệ Ms. Bùi Hải Yến – 034.2021.656 để biết thêm thông tin