Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH) – Giải pháp Thư viện thông minh đầu tiên tại Châu Á

Triển khai Smart Library – Giải pháp nền tảng thư viện thông minh do DLCorp  phát triển. Smart Library đưa ra giải pháp vận hành thư viện thông minh và hiện đại với sự kết hợp của việc vận hành tự động các thiết trang thiết bị thông minh IoT lắp đặt trong môi trường thư viện và bộ giải pháp phần mềm phục vụ quản lý thông tin, môi trường thư viện cũng như ứng dụng di động cho bạn đọc.

Smart Library được triển khai tại hai cơ sở của Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cung cấp các tiện ích cho bạn đọc và các công cụ quản trị mạnh mẽ dành cho thủ thư. Smart Library kết hợp với các trang thiết bị IOT để giám sát và quản lý và vận hành tự động các trang thiết bị trong thư viện. Đồng thời kết nối với hệ thống phần mềm quản lý thư viện để tìm kiếm và khai thác các nguồn tài nguyên của thư. Bộ giải pháp thư viện đang được ứng dụng tại Thư viện Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh bao gồm:

  • Phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện Sierra quản lý tài nguyên truyền thống được triển khai và đưa vào vận hành từ năm 2016
  • Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace hỗ trợ quản lý và khai thác toàn bộ nguồn tài nguyên số nội sinh của thư viện được triển khai từ năm 2017
  • Giải pháp tìm kiếm tập trung EDS – EBSCO Discovery Service cho phép kết nối và khai thác toàn bộ nguồn lực đa dạng, phong phú hiện có của thư viện
  • Giải pháp quản lý và xác thực người dùng OpenAthens hỗ trợ cơ chế đăng nhập một lần cho bạn đọc
  • Phần mềm thư viện thông minh Smart Library kết hợp giải pháp IOT và giải pháp thư viện cung cấp các tiện ích bạn đọc
  • Trang thiết bị IOT giám sát và vận hành hạ tầng thư viện