Trường Đại học Tài chính – Marketing

Trường Đại học Tài chính – Marketing là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại miền Nam Việt Nam, được quản lý bởi Bộ Tài Chính. Trường nằm trong nhóm các trường đào tạo về khối ngành kinh tế tốt nhất tại miền Nam Việt Nam với 5 cơ sở trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo hoạt động học tập và nghiên cứu của cộng đồng sinh viên và giảng viên được diễn ra một cách hiệu quả nhất, việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng vật chất là điều không thể thiếu. Trong khuôn khổ này, DLCorp, bằng kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên sâu về hoạt động trong thư viện, đã tiến hành triển khai Dự án “Sửa chữa, trang bị cho Thư viện Trường Đại học Tài chính – Marketing cơ sở Long Trường”.

Việc nâng cấp Thư viện Trường Đại học Tài chính – Marketing không chỉ tạo ra một không gian học tập chất lượng mà còn thể hiện cam kết của trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.