Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) – Giải pháp thư viện thông minh thứ hai tại Việt Nam

Trong giai đoạn 2020-2021, DLCORP đã triển khai giải pháp thư viện thông minh tại Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU). Đây là bộ giải pháp thư viện thông minh thứ hai được triển khai tại thị trường Việt Nam.

Bộ giải pháp bao gồm:

 • Phần mềm thư viện thông minh
 • Giải pháp giám sát và quản lý IOT
 • Giải pháp quản lý hệ thống phòng học nhóm
 • Giải pháp thư viện tổng thể:
  1. Phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện Sierra
  2. Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace
  3. Phần mềm tìm kiếm tập trung EDS (EBSCO Discovery Service)
  4. Hệ thống quản lý người dùng và xác thực truy cập OpenAthens