EBSCO Religion eBook Subscription Collection

Religion eBook Subscription Collection bao gồm hơn 9.200 sách điện tử bao phủ một loạt các chủ đề tôn giáo rộng lớn giúp người đọc khám phá về niềm tin tôn giáo, đức tin, hệ thống văn hóa và thế giới quan. Các nhan đề bao gồm từ các văn bản giới thiệu tới các khóa học đại học đến các tác phẩm phức tạp và chi tiết hơn dành cho sinh viên và học giả cấp cao. 

Các chủ đề bao gồm:

 • Kinh Thánh
 • Đạo Phật
 • Giáo phái Kitô giáo
 • Kitô giáo (Thiên chúa giáo)
 • Học thuyết Thần học 
 • Đạo Hồi
 • Do Thái giáo
 • Triết học và Đạo đức
 • Thần học Thực hành
 • Tôn giáo, Thần thoại, Chủ nghĩa duy lý
 • Lịch sử tôn giáo

Các nhà xuất bản hàng đầu:

 • Catholic University of America Press
 • Eisenbrauns (Penn State) – Nghiên cứu Kinh Thánh và cận Đông
 • Foundry Publishing – Kito giáo
 • InterVarsity Press – Kito giáo
 • Society of Biblical Literature – Kito giáo/Liên tôn giáo
 • University of Hawaii Press – Tôn giáo phương Đông

Các nhan đề phổ biến có trong Religion eBook Subscription Collection:

 • American Judaism
 • An Introduction to Mormonism
 • Black Madonna
 • Buddhism
 • Darkness Falls on the Land of Light
 • Eastern Orthodox Christianity
 • God
 • Hinduism in India
 • Islam
 • Islam and Christianity
 • Magic and Magicians in the Middle Ages and the Early Modern Time
 • Martin Luther
 • Modern Conservative Judaism
 • Modes of Faith
 • New Age and Neopagan Religions in America
 • Oxford Bible Atlas
 • Pentecostals in the 21st Century
 • The Gnostics
 • The Jewish Bible
 • The Promise of Salvation
 • The Qur’an
 • The Trinitarian Theology of St. Thomas Aquinas
 • Thinking About the Torah
 • What Is Christianity?
 • Women in Christian Traditions

                                                                                   

Tags: eBook, EBSCO, thư viện