Sociology Source™ Ultimate

 • 717 toàn văn của tạp chí và tạp chí chuyên ngành, không chứa truy cập mở
 • 393 tạp chí chuyên ngành toàn văn được thẩm định, không chứa truy cập mở và không bị cấm vận
 • 477 tạp chí chuyên ngành toàn văn không chứa truy cập mở được đánh chỉ mục trên Web of Science hay Scopus
 • 716 tạp chí chuyên ngành toàn văn được thẩm định, không chứa truy cập mở

 

Nội dung mang tính quốc tế

Hàng trăm tạp chí toàn văn quốc tế đến từ Bắc Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Âu và châu Mỹ Latinh mang đến một nguồn tài nguyên toàn cầu thiết yếu cho nghiên cứu trải nghiệm loài người. Cung cấp nội dung được xuất bản cục bộ tích hợp với nguồn tài nguyên có thẩm quyền theo khu vực cụ thể từ khắp nơi trên thế giới, Sociology Source Ultimate cung cấp phạm vi nội dung độc nhất của các tin tức khu vực đến các học giả nghiên cứu tất cả các khía cạnh trong hành vi và tương tác của con người.

 

Các video cần thiết cho nghiên cứu

Hơn 2.500 video từ các nhà cung cấp hàng đầu, bao gồmcảJourneymangiúp nâng cao trải nghiệm nghiên cứu cho các sinh viên ngành Xã hội học. Các video cung cấp một cái nhìn độc đáo về các vấn đề khác nhau từ giáo dục và xã hội đến các vấn đề về nhập cư, tôn giáo và chính trị.

 

Các chủ đề bao gồm:

 • Hành vi lệch lạc
 • Phân biệt đối xử
 • Phát triển kinh tế
 • Nghiên cứu dân tộc
 • Mối quan hệ gia đình
 • Nhận thực giới tính
 • Di cư
 • Gia tăng dân số
 • Nghèo đói và giàu có
 • Niềm tin tôn giáo
 • Các phong trào xã hội
 • Lạm dụng chất kích thích
Tags: eBook, EBSCO, thư viện