Thư viện Quốc hội Việt Nam – Giải pháp thư viện tổng thể trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở đầu tiên tại Việt Nam

Thư viện Quốc hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên triển khai bộ giải pháp thư viện thổng thể dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở. Chúng tôi đã tiến hành chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ phần mềm Libol cũ của đơn vị sang hệ thống phần mềm mới với 15.200 biểu ghi thư mục, 42.700 đăng ký cá biệt. Giải pháp thư viện tổng thể Thư viện Quốc hội Việt Nam bao gồm:

  • Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha
  • Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace
  • Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind
  • Cổng thông tin thư viện Drupal

Ngoài ra hệ thống phần mềm thư viện được tích hợp với hệ thống quản lý người dùng tập trung AD (Active Directory) của quốc hội cho phép độc giả thư viện sử dụng một tài khoản chung duy nhất để truy cập hệ thống.