Thư viện Quốc hội Việt Nam – Giải pháp thư viện tổng thể trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở đầu tiên tại Việt Nam

Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu giải pháp quản trị thư viện phù hợp để thay thế cho phần mềm Libol hiện tại, Thư viện Quốc hội Việt Nam đã lựa chọn bộ giải pháp thư viện thổng thể dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở vào năm 2015. DLCorp đã tiến hành chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ phần mềm Libol cũ của đơn vị sang hệ thống phần mềm mới với 15.200 biểu ghi thư mục, 42.700 đăng ký cá biệt. Với sự tin tưởng về chuyên môn nghiệp vụ của DLCorp, Văn phòng Quốc hội đã lựa chọn DLCorp là đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chứ sắp xếp lại kho sách tại Thư viện Quốc hội. Giải pháp thư viện tổng thể Thư viện Quốc hội Việt Nam bao gồm:

  • Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha
  • Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace
  • Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind
  • Cổng thông tin thư viện Drupal
  • Tư vấn, tổ chức sắp xếp kho sách

Ngoài ra hệ thống phần mềm thư viện được tích hợp với hệ thống quản lý người dùng tập trung AD (Active Directory) của quốc hội cho phép độc giả thư viện sử dụng một tài khoản chung duy nhất để truy cập hệ thống.