Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là Trường đại học đầu ngành khối các trường kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Miền Bắc và là 1 trong 9 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt vào Bảng xếp hạng đại học THE Impact Rankings của Times Higher Education 2023.

Năm 2020, DLCorp đã phối hợp thực hiện triển khai dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và mạng lưới 45 Trường đại học, học viện, có đào tạo về kinh tế-quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs), trong đó bao gồm các giải pháp của DLCorp:

  • Phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện Sierra quản lý tài nguyên truyền thống
  • Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace
  • Giải pháp tìm kiếm tập trung EDS – EBSCO Discovery Service cho phép kết nối và khai thác toàn bộ nguồn lực đa dạng, phong phú hiện có của thư viện
  • Giải pháp quản lý và xác thực người dùng Open Athens hỗ trợ cơ chế đăng nhập một lần cho bạn đọc
  • Cổng thông tin thư viện L’ima portal