VINACONTROL & DLCORP – HỢP TÁC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ THÔNG MINH

Sáng ngày 17/11/2021, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol) và Công ty Cổ phần tích hợp Công nghệ D&L (DLCorp) đã ký kết thỏa thuận “Hợp tác chứng nhận chất lượng và kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị thông minh”

Mục tiêu hợp tác

Nhằm phát huy năng lực của hai đơn vị về nhân lực, máy móc, thiết bị, kinh nghiệm nhân sự và vốn, Vinacontrol và DLCorp sẽ cùng nhau phối hợp hoạt động bao gồm:

  • Hợp tác nghiên cứu: dựa trên thế mạnh mỗi bên hai bên cùng hợp tác đánh giá tiềm năng và cùng xây dựng phương pháp hiệu chuẩn cho thiết bị đo bụi mịn PM2.5, PM10.
  • Hợp tác kiểm định/hiệu chuẩn: với thế mạnh của mình, Vinacontrol sẽ cung cấp cho DLCorp các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn cho các thiết bị do DLCorp sản xuất bao gồm nhưng không giới hạn các thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, CO2, PM2.5, PM10, độ ồn, cường độ sáng, CO, NOx, SO2, O3…
  • Đồng thời, DLCorp sẽ có sự đồng hành của Vinacontrol trong việc tư vấn việc kiểm soát chất lượng và độ chính xác cho các thiết bị do DLCorp sản xuất.
  • Hợp tác chứng nhận: Vinacontrol sẽ cung cấp các dịch vụ chứng nhận sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa cho các sản phẩm do DLCorp sản xuất.
  • Hợp tác kinh doanh: DLcorp có sự đồng hành của Vinacontrol, cùng phối hợp phát triển kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm của hai đơn vị dựa trên các nhóm khách hàng của mình.

Hy vọng, việc hợp tác giữa Vinacontrol và DLCorp sẽ giúp cả hai nâng tầm chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như đưa ra những sáng kiến để định vị ý tưởng về kinh doanh, đầu tư trong tương lai