Dentistry & Oral Sciences Source

Nha khoa được xem là ngành y tế quan trọng trong việc cải tiến sức khỏe con người. Cùng với sự phát triển của Ngành Y tế nói chung, ngành Nha khoa và Răng miệng Việt Nam đã có phát triển đột phá và ngày càng trở nên thiết thực hơn.

“ Dentistry & Oral Sciences Source”  của EBSCO là nguồn cơ sở dữ liệu điện tử hàng đầu dành cho các nhà nghiên cứu nha khoa, mang đến những nguồn thông tin quan trọng và hiện đại về ngành Nha khoa và Răng miệng trên thế giới.

– Cung cấp một bộ sưu tập lớn các tạp chí toàn văn chất lượng, nhiều tạp chí không có lệnh cấm vận về nha khoa và răng miệng dành cho các trường nha khoa và các tổ chức liên quan.

 • Hơn 270 tạp chí chuyên ngành toàn văn
 • Chỉ mục và tóm tắt hơn 350 tạp chí, sách, chuyên khảo và tạp chí thương mại
 • Tài liệu tham khảo được trích dẫn có thể tìm kiếm hơn 120 tạp chí

– Các chủ đề được xếp hạng hàng đầu trong Dentistry & Oral Sciences Source bao gồm sức khỏe nha khoa cộng đồng, nội nha, chỉnh nha, nha chu:

 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Gây mê nha khoa
 • Sức khỏe cộng đồng
 • Nội nha
 • Nha khoa pháp y
 • Nha khoa tổng quát
 • Nha khoa lão khoa
 • Bệnh lý miệng và hàm
 • X-quang miệng và hàm
 • Phẫu thuật miệng và hàm
 • Chỉnh nha và chỉnh hình răng
 • Nha khoa nhi
 • Nha chu
 • Phục hình nha khoa

“ Dentistry & Oral Sciences Source” là nguồn cơ sở dữ liệu duy nhất về Nha khoa và Răng miệng không có sẵn trong bất kỳ cơ sở dữ liệu EBSCO nào khác. Với các đầu sách được xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực này, cơ sở dữ liệu bao gồm toàn văn, lập chỉ mục và tóm tắt cho hàng trăm tạp chí, sách, sách chuyên khảo, tạp chí và tạp chí thương mại định kỳ. Đồng thời cung cấp các tài liệu tham khảo được trích dẫn có thể tìm kiếm, liên kết đến văn bản hoàn chỉnh của nhiều tác phẩm gốc.

Tags: Database, EBSCO, thư viện