D&L cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace cho INCEIF – Malaysia

Hà Nội, ngày 12/04/2016 – Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (D&L) chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace cho International Centre for Education In Islamic Finance (INCEIF) tại Malaysia. Đây là hợp đồng dịch vụ triển khai phần mềm quản lý thư viện dựa trên các nền tảng nguồn mở đầu tiên của công ty D&L tại thị trường nước ngoài.

Vượt qua các đối thủ đến từ Ấn Độ và Úc, Công ty D&L sẽ cung cấp các dịch vụ Dspace sau cho INCEIF:

   – Cài đặt

   – Cấu hình

   – Phát triển tùy biến

   – Đào tạo

Theo kế hoạch, hệ thống Dspace cho INCEIF sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5 năm 2016.

Về Dspace

Dspace (www.dspace.org) là phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để quản lý tài nguyên số của thư viện và tổ chức. Dspace có thể dễ dàng triển khai, cài đặt và tùy biến theo nhu cầu. Với trên 1,000 tổ chức đang sử dụng, Dspace hiện có cộng đồng phát triển và sử dụng lớn nhất thế giới.

Về INCEIF

INCEIF (www.inceif.org) được thành lập năm 2005 bởi Ngân hàng Trung ương Malaysia với mục tiêu phát triển và bồi dưỡng nhân tài và chuyên gia cho ngành tài chính hồi giáo toàn cầu. INCEIF đào tạo các chương trình sau đại học bao gồm: Thạc sĩ về “Thực hành trong tài chính hồi giáo”, Thạc sĩ về “Khoa học tài chính hồi giáo” và Tiến sĩ vể “Tài chính hồi giáo”

Về D&L

Công ty D&L (www.dlcorp.com.vn) là công ty chuyên cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ quản lý thư viện, bao gồm các phần mềm thương mại của công ty Innovative Interfaces (Mỹ) và các dịch vụ dựa trên các nền tảng nguồn mở Koha, Dspace, Vufind, Drupal. Là nhà cung cấp dịch vụ đã đăng ký (Registered Services Provider) của cộng đồng Dspace trên thế giới (www.dspace.org), công ty D&L đã và đang cung cấp các dịch vụ Dspace chuyên nghiệp cho các thư viện tại Việt Nam và quốc tế.