EBSCO eBooks Harvard Business Review Press Subscription Collection

eBooks Harvard Business Review Press là một bộ phận của Harvard Business Review Group – tự hào là một nhà xuất bản sách hàng đầu trên thế giới. Lần đầu tiên, Harvard Business Review Press  cung cấp sách của họ dưới dạng eBook (sách điện tử) và EBSCO Information Service là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp bộ sưu tập này. Với cái tên “eBook Harvard Business Review Press Collection”, EBSCO hy vọng sẽ mang đến sự nâng cao trải nghiệm người dùng eBook trong việc phát triển đơn giản hóa bộ sưu tập này.

eBook Harvard Business Review Press Collection mang đến cho bạn đọc bộ sưu tập eBook hàng đầu về quản trị kinh doanh, được các nhà lãnh đạo, chủ doanh nghiệp hay chuyên gia tư vấn cấp cao toàn cầu tin tưởng lựa chọn :

– Hơn 600 tiêu đề phù hợp với độc giả ở cấp đại học và sau đại học.

– Xoay quanh các chủ đề chính như :

 • Giao tiếp kinh doanh
 • Phát triển sự nghiệp
 • Ra quyết định & Giải quyết vấn đề
 • Kinh tế học
 • Tinh thần kinh doanh
 • Tài chính
 • Nhân sự & Quản lý Nhân sự
 • Lãnh đạo & Quản lý
 • Marketing
 • Phát triển kỹ năng
 • Lập kế hoạch chiến lược

– Trải nghiệm tìm kiếm thân thiện với người dùng

– Tất cả sách điện tử đều có sẵn với quyền truy cập không giới hạn

– Các đầu sách mới được thêm thường xuyên vào bộ sưu tập mà không mất thêm chi phí.

– Tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm và đọc sách

Các nhan đề nổi bật nhất bao gồm :

 • Aligning Strategy and Sales: The Choices, Systems, and Behaviors That Drive Effective Selling
 • The Founder’s Mentality: How to Overcome the Predictable Crises of Growth
 • The Next Factory of the World: How Chinese Investment Is Reshaping Africa
Tags: eBook, EBSCO, thư viện