Engineering Source

Ngành Kỹ thuật công nghệ có một vị trí quan trọng trong việc phát triển một đất nước trở thành một nước công nghiệp hóa – hiện đại hóa, và đặc biệt là đáp ứng những yêu cầu về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay khối ngành Kỹ thuật là một trong những ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực và dần khẳng định vị thế số 1 của mình trong đời sống kinh tế xã hội.

Engineering Source của EBSCO là nguồn cơ sở dữ liệu hàng đầu cho sinh viên, các chuyên gia và nhà nghiên cứu trên tất cả các ngành kỹ thuật. Engineering Source cung cấp chỉ mục và toàn văn( full-text) cho hàng ngàn tạp chí và ấn phẩm thương mại. Ngoài ra còn bao gồm cả sách, sách chuyên khảo, tài liệu hội nghị và tài liệu tố tụng.

Đây là nguồn CSDL lý tưởng cho nghiên cứu ở tất cả các cấp độ kỹ thuật, bao gồm nghiên cứu, lập kế hoạch, phát triển sản phẩm, quản lý và chuỗi cung ứng. Các CSDL chất lượng được chọn lọc và đánh giá kỹ càng bởi các chuyên gia, với:

  • Hơn 1.500 tạp chí chuyên ngành tàon văn
  • Lập chỉ mục toàn bộ cho gần 3.000 ấn phẩm

– Các chuyên ngành kỹ thuật bao gồm:

  • Kỹ thuật hàng không
  • Kỹ thuật Y sinh
  • Kỹ thuật xây dựng dân dụng
  • Kỹ thuật điện
  • Kỹ thuật môi trường
  • Kỹ thuật cơ khí
  • Kỹ thuật phần mềm
  • Kỹ thuật kết cấu
Tags: Database, EBSCO, thư viện